lördag 16 mars 2013

En liten episod

Den 3 mars 2005: Efter 20 år vistelse i Sverige och oförvitligt arbete som universitetslärare och forskare samt studenternas genomgående uppskattning tyckte min nya chef, en svensk professor att jag som jag är inte duger i svenskt samhälle. För att duga, uppmanade hon att jag skulle utveckla min "sociala kompetens".

I svar på min fråga varifrån hon fått uppfattningen att jag saknar socialkompetens hänvisade hon till kulturkrockar. ”Du måste lära dig vilket kompetenskrav systemet ställer på dig”. ”Du måste lära dig sociala koderna”, sa hon.

fredag 2 november 2012

Lärarnas Riksförbund, enligt chefjuristen vid förbundet ser på saker med "svenska ögon"

Lärarnas Riksförbund uppmärksammas i landets tidningar genom rubriken ” Facket försvarar sexchattande lärare”.

Lärarnas Riksförbund försvarar "sexchattande lärare" men när min chef hade offentlig vanhedrad mig och jag ville återupprätta min heder och värdighet uppmanade chefjuristen vid Lärarnas Riksförbund att jag skulle "definiera svensk värdighet” och ser på saken med ”svenska ögon”.
Jag visste inte vad hon menade med ”svensk värdighet” och hur ”svenska ögon” skulle se på saken.
Chefjuristen vid Lärarnas Riksförbund lärde mig i praktiken innebörden av ”svensk värdighet” och hur ”svenska ögon” skulle se på saken.
Hon, bakom min rygg gaddade ihop sig med mina chefer, mycket välplanerad vräkte mig från min arbetsplats, metodiskt säkert berövade mig min tillsvidaranställning och med utnyttjande av sina lagkunskaper preskriberade alla mina lagstadgade rättigheter.

Ja- Lärarnas Riksförbund, enligt chefjuristen vid förbundet ser på saker med "svenska ögon"!

onsdag 18 juli 2012

Att ha ett hedersvärt uppdrag innebär inte att man själv är hederlig!

Den offentliga makten utövas under lagarna”.
”Vad domstolar och myndigheter bestämmer med stöd av lag har medborgarna att finna sig i”.
”Den folkvalda församlingen i en demokrati utrustar domare och tjänstemän med obegränsad makt”.

Kan detta att församlingen är folkvald garantera att lagarna inte i motsats effekt utnyttjas?
Kan detta att församlingen är folkvald förhindra maktmissbruk i domstolar och myndigheter?
Kan detta att församlingen är folkvald spärra godtycke och väld i offentlig förvaltning?

onsdag 22 februari 2012

Maktens arm når dit lagens arm inte når!

Sedan 11 oktober 2006 har olika aktörer kommit in i mitt liv, har genomfört sin akt och gick ut. Jag trodde att de skulle fylla ett behov jag hade uttryckt. När jag förstod hur jag skulle ha förhållit mig till dessa aktörer var akten avslutad och skadan redan hade skett.
Jag viste inte vilka dessa människor var. Nu, när historien har talat sitt klara språk kan jag ana vad dessa människor är för sort bärare av kulturkrafter och rättspatos.

Jag vet inte om jag skulle bli värre behandlad i mitt gamla hemland!?
Jag vet inte om jag skull bli mer förtryckt och förnedrad i mitt gamla hemland!?
Jag, vet inte om jag skulle förlora mer än min värdighet, min yrkesstolthet och mina mänskliga rättigheter i mitt gamla hemland!?
Men, jag vet att i mitt gamla hemland ”förtrycket och förnedringarna” inte var riktad mot mig personligen.

tisdag 2 augusti 2011

Våldtäkt och mobbning enda övergreppen där offren får skulden!

Saudiarabiska flickan berättade om övergreppen. När de sex männen våldtagit henne kände hon inte sin kropp längre. Den sjunde mannens kroppstyngd fick henne att tappa andan. Flickan i Saudiarabien fick skulden och dömdes till 200 piskrapp. Först var det 90 piskrapp för ”otillåtet umgänge”. När hon överklagade skärptes straffet till 200 piskrapp och sex månaders fängelse.

Jag ser fortfarande våldtäktsmännens ansikten när jag sover. Min värsta mardröm är den brutala verkligheten i mitt liv. Vanliga människor förstår mig men inte rättväsendet, säger den våldtagna saudiska flickan.

Vem bär egentligen ansvaret för ett brott?

Vem ska förändra sitt beteende? Offret eller förövaren?

tisdag 19 juli 2011

Lagen är den enskildes skydd mot den offentliga makten

Att VARA rättslös under autoritära styren gör mindre ont  än att mitt i demokratierna och i lagens namn BLIR rättslös!

onsdag 13 juli 2011

En sann historia jämförbar med vuxenmobbning på arbetsplatser


Sen en natt på 60 talet blev en kvinna i en välbärgad stadsdel i New York City mördad. Mördaren avlägsnade sig flera gånger från platsen men, återvände sig för att tillfoga sitt offer nya hugg. Det tog en halvtimma innan mördaren fullbordat mordet. Medan mördaren attackerade ropade offret hela tiden på hjälp. Efteråt framkom att minst 38 personer hade stått i sina fönster och bevittnade mordet. De 38 ögonvittnena företog sig ingenting alls!